• Slideshow Mini

Nabízíme outsourcin maintenance

Technická správa a její činnosti

 • obsluha a provoz veškerých technických zařízení (např. kotelna, strojovny, rozvody apod.)
 • odborná kontrola řádného chodu a operativní údržba technických zařízení
 • provádění plánované kontrolní činnosti stavební části objektu a plánované kontrolní údržbové činnosti technických zařízení předepsané jednotlivými výrobci a platnými normami
 • provádění provozní údržby společných prostor objektu a provozní údržby pevně zabudovaných zařízení v prostorách objektu
 • drobná údržba zámečnických a truhlářských konstrukcí
 • drobné malířské a lakýrnické práce
 • pomocné práce při opravách a údržbě vybavení objektu (opravy dveřních křídel, výměny stropních kazet apod.)
 • funkce dozorce výtahů a vyprošťování osob z výtahů včetně 14 denních kontrol dle zaškolení výrobcem ČSN
 • údržba koncových prvků zdravotních instalací a osvětlení
 • zásobování údržbovým a spotřebním materiálem, včetně ekologické likvidace odpadu
 • provádění oprav technických zařízení výměnným způsobem, např. čerpadla, elektromotory, částí potrubí
 • čištění technických zařízení
 • seřizování a nastavení přístrojů, strojů, pomocných prostředků, které jsou potřeba k provozování technických zařízení
 • poskytování potřebných měřících přístrojů, nářadí a spotřebního materiálu
 • Údržba budov

Do předmětu údržby budov spadají tato zařízení a činnosti:

 • stavební konstrukce
 • sanitární zařízení, kanalizace
 • rozvody vody, plynové rozvody
 • stabilní hasicí zařízení
 • vytápění, vzduchotechnika a chlazení
 • měření a regulace
 • elektro silnoproud
 • bleskosvod
 • slaboproud – telefony, kabelová televize, počítačové rozvody,
 • evakuační rozvod, domácí telefony a další slaboproudé rozvody
 • přístupové, klíčové, kartové systémy
 • trafostanice, náhradní zdroj proudu
 • přístupové, klíčové, kartové systémy
 • EPS, EZS, průmyslová televize CCTV
 • výtahy
 • kotelna
 • odlučovač tuku
 • technologie stlačeného vzduchu
 • přípojky – voda, plyn, silnoproud, kanalizace

Havarijní služba

Poskytujeme svým zákazníkům NON STOP službu, na kterou mohou v případě havárie telefonicky zavolat.

Při vzniku havarijní situace v objektu zajistí naše havarijní služba tyto kroky:

 • bez odkladu zasáhne tak, aby bylo zabráněno škodám na zdraví a majetku;
 • bez odkladu využije tísňová volání podle povahy události;
 • bez odkladu – nejpozději však do 4 hodin se dostaví do objektu, zjistí aktuální stav a dále učiní veškerá opatření, která jsou v pravomoci havarijní služby za účelem zabránění vzniku škod (či za účelem jejich snížení);
 • do 4 hodin po zjištění/nahlášení oznámí takovou skutečnost objednateli.

Naši nabídku služeb Vám vypracujeme na míru dle Vašich potřeb.

Kontaktujte nás ...

Upozornění:
Vaše osobní údaje zadáné do formuláře budou použity za účelem zpracování a odeslání odpovědi.

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.